برچسب: asynchronous


synchronous و asynchronous چیست؟

Synchronous و Asynchronous چیست؟

۲۲ تیر ۱۳۹۹ • اجرا عملیات به صورت Synchronous: Synchronous به معنی متصل و یا وابسته به هم است....

برنامه‌نویسی php با مدل asynchronous (نامتقارن - غیرهمزمان)

برنامه‌نویسی PHP با مدل Asynchronous (نامتقارن – غیرهمزمان)

۱۷ تیر ۱۳۹۹ • در برنامه‌نویسی به زبان PHP، کدها به‌صورت متقارن اجرا می‌شوند. برای درک بهتر این‌موضوع، هر...