برچسب: in-memory


redis چیست؟

Redis چیست؟

۱۷ تیر ۱۳۹۹ • Redis یک دیتابیس در حافظه موقت (in-memory) است (به عبارتی دیتا را بجای این که...