برنامه‌نویسی

مقدمه‌ای بر تابع enumerate در Python

مقدمه‌ای بر تابع enumerate در python

پیمایش انواع داده‌ها یکی از متداول‌ترین کارهایی است که هر برنامه‌نویس در پروژه‌های مختلف با آن سروکار دارد بنابراین یادگیری یک تکنیک اساسی و درست می‌تواند تاثیر بسیار زیادی در عملکرد برنامه‌های شما داشته باشد. حال ما در این مقاله تصمیم داریم تابع enumerate که به‌صورت پیش‌فرض در Python 3 ارائه شده است را به شما معرفی کنیم.

اما قبل از پرداختن به اصل موضوع، آیا این سوال برای شما پیش آمده که چرا اکثر توسعه‌دهندگان در اسکریپت‌های Python خود از متد range در حلقه‌ی for برای پیمایش لیست‌ها استفاده می‌کنند؟ در جواب این سوال باید به پیش‌زمینه و تجربه‌ی هر توسعه‌دهنده نگاه کرد. برای مثال اگر توسعه‌دهنده‌ای قبلا از زبان‌های C و PHP به‌عنوان ابزار کار خود استفاده کرده باشد، در این زبان‌ها استفاده از متغیر‌های افزاینده i++ در حلقه‌ی for یک روش متداول برای پیمایش ایندکس‌های هر آرایه‌ است:

<?php
$scores = [54, 67, 48, 99, 27];
for ($i = 0; $i < count($scores); $i++) {
    echo "{$i} {$scores[$i]} \n";
}

خروجی کدهای فوق به شکل زیر خواهد بود:

0 54
1 67
2 48
3 99
4 27

حال اگر فردی با این پیش‌زمینه بخواهد از زبان Python استفاده کند، به‌دنبال راه‌حلی مشابه است و برای پیاده‌سازی همین روش در زبان Python می‌توان از حلقه‌ی for و متد range استفاده کرد اما مشکلی وجود دارد و آن هم نامناسب بودن این روش برای پیمایش داده‌ها است زیرا اگر فرض را بر این بگیریم که می‌خواهیم لیستی را پیمایش کنیم، خود لیست در این روش پیمایش نمی‌شود و ما از یک متغیر برای فراخوانی مقدار ایندکس‌ها استفاده می‌کنیم. بااین‌حال استفاده‌ از حلقه‌ی for و متد range هنوز میان توسعه‌دهندگان Python رواج دارد:

scores = [54, 67, 48, 99, 27]
for i in range(len(scores)):
    print(i, scores[i])

اکنون زمان آن است که به‌سراغ معرفی و نحوه‌ی استفاده از تابع enumerate برویم.

معرفی و نحوه‌ی استفاده از تابع enumerate

تابع enumerate با سینتکس enumerate(sequence, start=0) را می‌توان در بخش‌ها و شرایط‌های مختلفی از پروژه استفاده کرد اما بیایید همان حلقه‌ی for که در مثال بخش قبل آورده شده است را درنظر بگیریم. در حلقه‌ی for از تابع enumerate می‌توان به‌عنوان یک پیماینده استفاده کرد که انواع داده‌‌های مختلف قابل پیمایشی مانند List، Tuple، String و Dictionary را در پارامتر اول دریافت می‌کند.

در پارامتر دوم نیز می‌توان ایندکسی که می‌خواهید پیمایش از آن شروع شود را وارد کرد که البته وارد کردن پارامتر دوم اختیاری است و اگر دومین پارامتر وارد نشود، پیمایش از ایندکس شماره‌ی 0 شروع می‌شود:

scores = [54, 67, 48, 99, 27]
for i, score in enumerate(scores):
    print(i, score)

همان‌طور که مشاهده می‌کنید این کد بسیار تمیزتر است و دیگری نیازی نیست تا از متد range و متغیرهای افزاینده برای فراخوانی ایندکس‌های مختلف مورد نظر خود استفاده کنید. همچنین می‌توانید با وارد کردن پارامتر دوم به تابع enumerate از ایندکس دیگری پیمایش توالی ورودی را شروع کنید:

scores = [54, 67, 48, 99, 27]
for i, score in enumerate(scores, 1):
    print(i, score)