برچسب: میکروسرویس


معرفی میکروسرویس‌ها

میکروسرویس‌ چیست؟

۳۱ تیر ۱۳۹۹ • میکروسرویس‌ها، توزیع‌های کوچکی از یک سرویس هستند که در کنار هم کار می‌کنند. معماری میکروسرویس...