برچسب: ci-cd


آموزش داینامیک کردن profile readme در github

آموزش داینامیک کردن Profile README در GitHub

۱۰ بهمن ۱۳۹۹ • سال گذشته بود که GitHub قابلیت Profile README را منتشر کرد و به سرعت مورد...