برچسب: code-editor


نحوه همگام‌سازی تنظیمات VS Code بین چند دستگاه

۲۵ تیر ۱۳۹۹ • هر برنامه‌نویس، ویرایشگر مخصوص به خودش را دارد، چگونه می‌توانیم اطمینان حاصل کنیم که پیکربندی...