برچسب: metabase


Metabase چیست؟

۲۶ تیر ۱۳۹۹ • اگر به دنبال راهی ساده، برای تحلیل و ایجاد نمودار از داده‌های جداول دیتابیس‌تان هستید،...