برچسب: postgresql


PostgreSQL چیست؟

۳ مرداد ۱۳۹۹ • این یک مقاله مقدماتی، درمورد سیستم مدیریت دیتابیس PostgreSQL است. در این مقاله ما به...

چگونگی ایجاد Primary Key در دیتابیس

۱ مرداد ۱۳۹۹ • هر داستان بزرگی با بحران هویت آغاز می‌شود. به طور مثال: من کی هستم؟ چه...