برچسب: puppeteer


آموزش web scraping با puppeteer

آموزش Web Scraping با Puppeteer

۱۸ بهمن ۱۳۹۹ • Puppeteer کتابخانه‌ای است که با ‌Node.js توسعه داده شده و یک high-level API را برای...