برچسب: roadmap


نقشه ‌راه مبتدیان برای شروع توسعه‌ی وب

نقشه ‌راه مبتدیان برای شروع توسعه‌ی وب

۲۰ تیر ۱۳۹۹ • در این نقشه ‌راه اصول اولیه توسعه‌ی وب را مورد بررسی قرارمی‌دهیم و مراحل مورد...