برچسب: sqlite


معرفی sqlite

SQLite چیست؟

۲ مرداد ۱۳۹۹ • SQLite یک دیتابیس با SQL engine است که با ویژگی‌های جامع بودن، قابل اطمینان بودن،...