برچسب: typescript


مقایسه typescript و javascript

مقایسه زبان‌های برنامه‌نویسی TypeScript و JavaScript

۱۶ آبان ۱۳۹۹ • JavaScript زبان استاندارد مرورگر وب بوده و از بسیاری جهت‌ها، هنوز این موضوع صادق است....

سوال‌های رایج در مصاحبه‌های کاری Node.js

سوال‌های رایج در مصاحبه‌های کاری Node.js

۱۷ شهریور ۱۳۹۹ • یکی از فناوری‌هایی که در چند سال گذشته بسیار مورد توجه قرار گرفته است را...