برچسب: ansible


تفاوت Ansible و Jenkins

۱۷ مرداد ۱۳۹۹ • یکی از چالش‌هایی که در حوزه DevOps با آن روبرو می‌شوید، نقطه شروع است. ابزارهای...