برچسب: redis


قابلیت‌های جدید redis ۶

قابلیت‌های جدید Redis ۶

۴ بهمن ۱۳۹۹ • اکنون با انتشار Redis ۶ و اضافه شدن قابلیت‌های جدیدی مانند ACL (Access Control Lists)...

redis چیست؟

Redis چیست؟

۱۷ تیر ۱۳۹۹ • Redis یک دیتابیس در حافظه موقت (in-memory) است (به عبارتی دیتا را بجای این که...